Astăzi, în cadrul ședinței Consiliului Local, a fost aprobată Documentația de Avizare a Lucrărilor de Intervenții (DALI) pentru continuarea lucrărilor de construire a șase blocuri de locuințe de pe strada Caracal. Este vorba de 372 de unități locative individuale și 506 locuri de parcare, respectiv blocurile I1, I3, L1 (corp 1 + corp 2), L2 (corp 1 + corp 2), L3 (corp 1+ corp 2) și L4 (corp 1 + corp 2).
Următorul pas este reprezentat de înaintarea documentațiilor către Agenția Națională de Locuințe, iar după adoptarea Hotărârii de Guvern de trecere a terenului în proprietatea municipiului Craiova, urmează a fi semnat contractul cu ANL și predarea amplasamentului pentru construcția locuințelor.
Proiectul de Hotărâre de Guvern se află în procedură de avizare la nivelul Guvernului, urmând a fi obținut și ultimul aviz din partea Ministerului de Justiție, iar apoi să fie adoptat în ședință de Guvern.