Craiova este printre puținele orașe din țară care va avea din toamnă un plan concret de acțiune pentru a face față provocărilor actuale legate de mediu, inclusiv cele legate de apă, aer și sol.
Este vorba despre Planul de Acțiune Orașe Verzi pentru municipiul Craiova – Green City Action Plan, un proiect al Băncii Europene pentru Reconstrucție și Dezvoltare la care primăria Craiova a aderat anul trecut, fiind singura din țară care a văzut oportunitatea acestui program.
Principalul obiectiv al proiectului a plecat de la o viziune clară asupra viitorului orașului, astfel încât calitatea vieții și siguranța cetățenilor să crească în permanență, în strânsă corelare cu protejarea mediului înconjurător.
Green City Action Plan – „GCAP” va fi un proiect de referință în ceea ce privește politica pentru protecția mediului și este cu atât mai important cu cât elaborarea lui s-a făcut cu sprijinul unei echipe de consultanți internaționali, dar și cu implicarea activă a instituțiilor locale, societății civile și nu în ultimul rând a organizațiilor de tineret.
Astfel au fost trasate obiectivele strategice care vor integra deopotrivă creşterea economică, îmbunătăţirea calităţii vieţii, sănătatea, educaţia, dezvoltarea socială şi protecţia mediului precum:
– dezvoltarea tehnologiilor de tip ”Smart City”;
– îmbunătățirea peisajului stradal;
– planificare urbană verde;
– transport public și ”călătorii active”;
– vehicule cu nivel scăzut de emisii;
– îmbunătățirea eficienței energetice a clădirilor;
– reducerea emisiilor de carbon;
– industrie verde;
– alimentare eficientă cu apa potabilă;
– infrastructură verde;
– adaptare climatică;
– deșeuri reciclabile.
Planul de Acțiune Orașe Verzi pentru municipiul Craiova – Green City Action Plan – „GCAP” are la bază o metodologie dezvoltată de BERD, împreuna cu Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică („OCDE”) și Consiliul Internațional pentru Inițiativele Locale de Mediu („ICLEI”). In timp ce altii vorbesc despre „un oras verde”, noi avem deja proiectul finantat…