Condiţiile excelente din sectorul educaţional craiovean au atras, în ultimii ani, mai mulţi parteneri economici dornici de a se implica în sistemul de învăţământ dual, organizat în parteneriat de Primăria Craiova și Inspectoratul Școlar Judeţean Dolj. Astfel, 175 de elevi s-au înscris, în anul școlar 2023 – 2024, în această formă de învăţământ, pentru a obţine una dintre cele patru calificări puse la dispoziţie de cele șapte colegii și licee implicate, în colaborare cu opt firme din municipiu. De altfel, Craiova își va consolida statutul de pol regional al învăţământului dual pentru Oltenia în următorul mandat, odată cu implementarea unui proiect în valoare de 25 de milioane de euro, finanţat cu fonduri europene obţinute de Consiliul Judeţean Dolj. Demersul va avea ca rezultat construirea și echiparea unui campus profesional integrat, liceal și universitar.

Campus de pregătire aplicată pentru carieră

„Investiţia presupune construirea unei clădiri dotate cu săli de clasă, bibliotecă, ateliere de practică digitalizate, laboratoare, bază sportivă, spaţii de cazare și cantină. Aici, cursanţii vor beneficia de pregătire teoretică și practică pe specializări care le vor permite să fie încadraţi în muncă imediat după absolvire. Astfel,
în fiecare an școlar, vor fi pregătiţi pentru piaţa muncii peste 200 de elevi înscriși în ruta duală completă și cel puţin 100 de studenţi înmatriculaţi la programele de studiu sau programele de învăţământ superior dual“, a precizat președintele Consiliului Judeţean Dolj, Cosmin Vasile. Pentru derularea proiectului, Consiliul Judeţean Dolj și Primăria Municipiului Craiova au fondat Consorţiul Regional Integrat pentru Învăţământul Dual Craiova, din care fac parte instituţii din sfera educaţiei, dar și numeroși exponenţi ai mediului economic.