Intrată în patrimoniul Bibliotecii Județene „Alexandru și Aristia Aman” în 2016, „Casa Dianu”, monument istoric impunător al Craiovei, găzduiește o nouă instituţie culturală.

Muzeul Cărții și Exilului Românesc este un proiect de anvergură, complex și inovator nu doar prin prisma colecțiilor substanțiale pe care le deţine, ci și prin faptul că este un spațiu interactiv, un centru de cercetări multidisciplinare avansate, care pune la dispoziția vizitatorilor tehnică și aparatură de studiu de ultimă generație și un loc de întâlniri și dezbateri culturale. Instituția crează premisele dezvoltării unor noi concepte și direcții în arii disciplinare diferite și stimulează și, totodată, animă comunitatea cultural-literară locală.

Alături de sălile de expoziții permanente și temporare, vizitatori mari și mici se bucură de spații multimedia, de lectură și dedicate timpului liber, precum și de săli de concerte. Muzeul este, așadar, unul „viu”, o instituție unică în sine, dedicată „reîntregirii culturii române”, dar și o sursă de inspirație pentru generația de azi, creatoare a tezaurului cultural de mâine.

„În calitate de primar al Craiovei, voi sprijini proiectele culturale și voi implica autoritățile publice locale în activitățile derulate de instituțiile de cultură ale orașului. Muzeul Cărții și Exilului Românesc este un proiect ambițios, unic în ţară, prin care se dorește recuperarea patrimoniului cultural național, un gest reparator de o importanță covârșitoare pentru cultura noastră națională. Pentru a pune în valoare așa cum se cuvine această instituție unică, precum și pentru a veni în sprijinul comunității culturale locale, voi susține activitatea de cercetare, organizarea de evenimente naționale și internaționale. ”

Lia Olguţa Vasilescu