Dotarea spitalelor din subordinea Primăriei Craiova reprezintă una dintre principalele preocupări ale municipalității. Spitalul de Pneumoftiziologie Victor Babeș din Craiova a fost dotat cu două aparate de ultimă generație, de tip ecograf, pentru pacienții care necesită acest tip de investigații. Cele două aparate sunt însoțite de câte trei sonde pentru investigarea diverselor patologii și au fost deja instalate și puse în funcțiune în noul pavilion, amenajat pentru investigații medicale, alături de Computerul Tomograf containerizat și de Aparatul Radiologic fix containerizat. Aceste noi dotări, care aduc beneficii pacienților spitalului, au fost finanțate din fonduri europene.